Naalakkersuisoq om stævning af den danske stat: Vi bakker kvinderne op

Der er opbakning fra Naalakkersuisut til de 143 kvinder, som har valgt at stævne den danske stat i spiralsagen. Det handler ikke kun om de enkelte kvinder, men om hele samfundet, siger Naaja H. Nathanielsen.
Naalakkersuisoq for blandt andet justitsområdet og ligestilling, Naaja H. Nathanielsen (IA), bakker op om de 143 kvinder i spiralsagen, der nu har trukket den danske stat i retten. Foto © : KNR
07. marts 2024 15:14

Naalakkersuisut bakker op om de 143 kvinder, der har valgt at trække den danske stat i retten, efter at de ufrivilligt fik opsat spiral af danske læger her i landet i 1960’erne og 70’erne.

Det understreger Naaja H. Nathanielsen (IA), der er naalakkersuisoq for blandt andet Justitsområdet og Ligestilling og den ansvarlige på området:

- Jeg forstår udmærket kvindernes behov for at få deres sag prøvet. Det tror jeg, hele samfundet forstår og bakker op om, siger Naaja H. Nathanielsen.

- Det her er kvinder, der har fået deres liv voldsomt ændret. Jeg forstår godt, at de har valgt at tage det skridt. Som samfund tror jeg, at vi alle føler med dem (kvinderne, red.), for vi er alle sammen påvirket af det her.

Blander sig ikke i dommen 

Hun understreger dog samtidig, at politikkerne på ingen måde blander sig i rettens vurdering af kvindernes sag.

- Vi tager ikke stilling til sager, som foregår ved en domstol. Vi bakker kvinderne op, men hvad domstolen, kommer frem til, kan vi naturligvis ikke politisk have en holdning til.

Hvad er spiralsagen?

  • DR-podcasten "Spiralkampagnen" afdækker, hvordan tusindvis af piger og kvinder i Grønland fik opsat spiral fra 1966 til 1975 som led i danske myndigheders strategi om at reducere den grønlandske befolkningsvækst.
  • Ifølge DR blev der opsat 4500 spiraler fra 1966 til 1970.
  • På daværende tidspunkt var der 9000 fertile kvinder i Grønland.
  • Flere kvinder fortæller, at spiralerne var påtvunget, og at de oplevede det som et overgreb.
  • Naalakkersuisut og den danske regering blev i september 2022 enige om at igangsætte en udredning af spiralsagen. Udredningen skal afdække den historiske kontekst for svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland fra 1960 til 1991, herunder spiralsagen. Grønland hjemtog sundhedsområdet i 1992.
  • Udredningen forventes at være klar i maj 2025.
  • I oktober 2023 allierede 67 kvinder fra spiralsagen sig med advokat Mads Pramming fra Ehmer Pramming Advokater og krævede en undskyldning og erstatning fra den danske stat.
  • I marts 2024 er antallet af kvinder, der kræver erstatning, nu vokset til 143 kvinder, der hver kræver 300.000 kr. i erstatning.
  • Kvinderne stævner nu den danske stat, da staten ifølge Mads Pramming først vil tage stilling til erstatningskravet efter, at den igangværende udredning er færdig.

Naalakkersuisut og Landslægeembeddet udgav i sidste uge et notat med en status på omfanget af spiralsagerne.

I samme ombæring oplyste naalakkersuisut, at man vil påbegynde en afdækning af de menneskeretlige aspekter ved spiralsagen.

Det handler om hele samfundet 

Naaja H. Nathanielsen peger da også på, at der ud over den enkelte kvindes retsfølelse også er et større, samfundsmæssigt aspekt ved spiralskandalen.

- Det handler dels om at få anerkendelse og oprejsning fra den danske stat, men jeg tror også, der er flere lag, siger hun og fortsætter:

- Det er en historisk sag. Det er én i rækken af sager, hvor der er sket brud på rettigheder. Det er ikke kun de kvinder, der er berørt, det er sådan set os alle sammen. Vi kan se, hvordan vores fertilitet som samfund hamrede ned, da kampagnen begyndte.

I perioden fra 1966 til 1975 faldt fertiliteten fra i gennemsnit næsten syv børn for hver kvinde i aldersgruppen 15-45 år til 2,4 børn i gennemsnit. Det fremgår af notatet fra Landslægeembedet.