Pisimasut: Naalakkersuisut nikinnerat aamma namminersornermut naalakkersuisoqarfik

Naalakkersuisut nikinnerat, marluk tunuartut, aammalu naalakkersuisoqarfittaanissaq. Inatsisartut ukiaanerani ataatsimiiliinnaqaat.
Pisarneq malillugu Inatsisartut ataatsimiinnerat Hans Egedep illuani tamarmiullutik ullaakkorsioqatigiinnerannik aallarnerneqarpoq, kingornalu naalagiaqatigiittoqarluni. Assi © : KNR
Allattoq Christine Hyldal
septembarip 22-at 2023 16:41
Nutserisoq Najaaraq Egede

Politikerit nikinnerat ataaseq. Naalakkersuisut tunuartut marluk. Inatsisartuni siulittaasortaaneq. Partii Siumut namminersornermut naalakkersuisoqarfittaarnissamik eqqarsarpoq.

Allatut oqaatigalugu: Inatsisartut ukiaanerani ataatsimiilutik ullumi aallartinnerat pisoqarfiungaatsiarpoq.

Mimi Karlsen (IA), peqqissutsimut naalakkersuisoq aamma Karl Tobiassen (Siumut), aalisarnermut piniarnermullu naalakkersuisoq, tunuarput. Naalakkersuisuuffiit inuttaaruttut, inuttalerniarlugit ungasinngitsukkut nikisitsisoqarnissaq nutaanilluunniit inuttaliinissaq tullinnguupput.

Assi © : KNR

Tassunga ilanngullugu ilisimatitsissutigissavarput Muté B. Egede qaammammi juunimi aasaq oqarmat, naalakkersuisoqarfik nutaaq, meeqqanut, inuusuttunut ilaqutariinnullu naalakkersuisoqarfik, Peter Olsen, ilinniartitaanermut, kulturimut, timersornermut ilageeqarnermullu naalakkersuisutut tunuarmat pisariaqartinneqalersoq, inatsisartut ukiaanerani ataatsimiinneranni pilersinneqarumaartoq. Peter Olsenip tunuarnera peqqutaalluni naalakkersuisut nikerarnertinneqarnikuupput. Kinali naalakkersuisunngorumaarnersoq suli nalunarpoq.

Mimi Karlsenimi naalakkersuisuuffimminit tunuarluni inatsisartunut siulittaasunngorpoq. Siumumeersoq Kim Kielsen siulittaasussatut sassaqqinnianngilaq.

Naalakkersuisut siulittaasuat, Muté B. Egede, peqqissutsimut naalakkersuisuuffimmut utaqqiisaasumik oqartussaasunngorpoq.

Aalisarnermut inatsisissaq kingusinaartoq

Karl Tobiassenimi naalakkersuisutut tunuarnerminut aalisarnermut inatsisiliassaq kingusinaarussaasorujussuaq pissutigaa.

- Naalakkersuisuunerma nalaani aalisarnermut inatsisissaq naammassisinnaasimanngilara. Akisussaaffik uanniippoq. Allamik pisuutitsisinnaannginnama, akisussaaffik tigullugu tunuarusussimavunga, KNR-imut oqarpoq.

Aalisarneq pillugu ataatsimiititaliarsuaq siorna arlalinnik iliuusissanik innersuussuteqarpoq. Taakku ilagaat, inatsimmi anguniagaqataaffissat tassaassasut aalisarnermik ullutsinnut naleqqussaanissaq aamma piujuaannartitsineq tunngaviginerullugu aalisarnissaq.

Assi © : KNR

Inatsisissaq suliaralugu aallartinneqarmat anguniagaagaluarpoq, inatsisissatut siunnersuutip politikerininut ulluni makkunani aalajangiiffigisassanngortillugu apuunneqarsimanissaa – anguniarneqartorli tassaalerpoq inatsisartut aappaagu upernaakkut ataatsimiinneranni aalajangiiffigisassanngortinnissaa.

Allaffiisa inui taarseraqisut  

Karl Tobiassen qaffasissumik inissisimasuni, aalisarnermut naalakkersuisoqarfimmi soraartuni kisiartaangilaq. Ullummi 14-it matuma siornagut naalakkersuisoqarfimmi  pisortaq Jørgen Isak Olsen ingerlaannartumik suliunnaarsitaavoq. Sunalu pillugu soraarsimanera arlaannaataluunniit oqaatigerusunngilaa.

Piviusorli tassaavoq, peqqissutsimut aamma aalisarnermut naalakkersuisut allaffiisa inuttaasa taarserakulanerat: 2021-imi apriilimi qinersinerup kingorna Kirsten Fencker aamma Pele Broberg Naleqqameersut Mimi Karlsen sioqqullugu naalakkersuisuusimapput.

Aalisarnermut naalakkersuisoqarfimmi Karl Tobiassen ukiup aappaa qiteqqulugu naalakkersuisuuvoq.

Siuleraa Aqqaluaq B. Egede (IA) qinersinerup kingorna ukioq ataaseq naalakkersuisuusoq.

Namminersornermut naalakkersuisoqarfik?

Namminersornermut naalakkersuisoqarfissaq soorluuna aamma pilersinneqaraluttuartoq.

KNR-ip tusarfiisa tutsuiginartut oqaatigaat, Siumut naalakkersuisoqarfiliornissamut siunnersuutissaq piareersaasiorsimagaat, taannalu IA-mut isumaqatigiinniutiginiaraat. IA-p siunnersuut akuerissappagu sapaatit akunneranni aggersumi inatsisartunut saqqummiunneqariaannaavoq.

Namminersornermut naalakkersuisoqarfeqarnikuuvoq 2016-imiit 2018-imut, taamani atuunnermini taaguutigaa – namminersornermut, nunanut allanut aamma nunalerinermut naalakkersuisoqarfik.

Assi © : KNR / Johasinnguaq Olsen