Inatsisitigut ataataqanngitsut itigartitsinermut akissuteqartut: - Inuttut pisinnaaatitaaffiit unioqqutinneqarsimasut naalagaaffimmut akuereqquarput

Inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsineq danskit pisoqalisoornermut malittarisassaannik pisoqalinerarneqarsinnaanngitsoq eqqartuussissuserisoq Mads Pramming isumaqarpoq. Pisoqalisoornermummi malittarisassat pissutigalugit Danmark inatsisitigut ataatanngitsunut taarsiissuteqarumanngilaq.
Mads Pramming
Mads Pramming inatsisitigut ataataqanngitsut 26-t danskit naalagaaffiannut eqqartuussisunut sassaqqusisut eqqartuussissuserisoraat. Assi © : Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix
maajip 02-at 2023 13:01

Inatsisitigut ataataqanngitsut 26-t danskit naalagaaffiannit 3.250.000 koruuninik taarsiiffigineqarnissaminnik piumaqarput – tamannali Danmarkip itigartitsissutigaa.

Københavnimimi Isumaginninnermut ministereqarfiup suliaq pisoqalisimasoraat.

Mads Prammingili tassunga isumaqataanngilaq.

- Una suliaq nutaanngilisimanngitsuusutut isumaqarfigaara. Naalagaaffik oqarpoq, piumasaqarsinnaaneq nutaanngilereertoq. Sooq nutaanngilinngitsutut isumaqarfigineripput maanna tunngavilersorparput, Mads Pramming oqarpoq.

Tamanna eqqartuussissuserisup Isumaginninnermut ministereqarfimmut akissummi nutaami tunngavilersuutigaa.

Inatsisitigut ataataqanngitsut danskit naalagaaffiat eqqartuussivimmut februaarimi sassaqquaaat. Tassa ima isumaqarpoq, danskit naalagaaffiat inatsisitigut ataataqanngitsunut 26-nut taarsiissuteqassanersoq pillugu eqqartuussivimmi suliaqartoqartoqassalluni.

Eqqartuussivimmi suliaq qaqugu aallartissanersoq suli ullulerneqanngilaq.

Eqqartuussivimmi suliap aallartinnissaata tungaanut eqqartuussissuserisup, Mads Prammingip aamma Isumaginninnermut ministereqarfiup suliami eqqartuussivimmut tunniunneqartuusup akornanni oqaloqatigiittoqarpoq, tassanilu suna eqqartuussivimmi aalajangiiffigineqassanersoq isumaqatigiissutiginiartussaavaat.

Inatsisitigut ataataqanngitsut pillugit suliaq

- Nunatsinni inatsit malillugu meeqqat nunatta kitaani 1963-p siorna nunattalu sinnerani 1974-p siorna uersakkat ataataminnik ilisimanninnissamut, kingornussinissamut imaluunnit ataatami naggataannik naggateqarnissamut pisinnaatitaaffeqanngillat.

- Børne- og Socialministeriet-miit 2016-mi nalunaarusiami erserpoq piffissami 1911-miit 1974-imut Kalaallit Nunaanni inatsisitigut ataataqanngitsut inuit 8000 missaanniittut.

- Nalunaarusiaq taanna naapertorlugu 2016-imi inatsisitigut ataataqanngistut 5000 missaanniipput.

- Katuffik Ataata inatsisitigut atataqanngitsunut 2010-mi pilersineqarpoq.

- 2014-imi inatsisitigut allannguineqarpoq imaalerlugu inatsisitigut ataataqanngitsut periarfissillugit ataatassarsiuisinnaalersillugit ataataminnillu kingornussisunngortissinnaalerlugit, kingornussassat agguaanneqareeersimanngippata. 

- Inatsimmik allannguisoqartinnagu taamanikkut Naalakkersuisut aamma Grønlandsudvalgip kissaatigaat inatsisitigut ataataqanngitsut kingornussisussaanngitsut aningaasatigut taarsiiffigineqassasut. Taamani danskit naalakkersuisuinit itigartitsissutigineqarpoq. 

- Aningaasaqarnermut 2019-imut inatsimmi inatsisitigut ataataqanngitsunut suliniutinut atugassat  koruunit 4,7 milliuunit immikoortinneqarput 2019-2023-mut paasissutissiinermut suliniutinut, katsorsarneqarnissamut suliniutinut aamma inatsisitigut siunnersorneqarnermut atugassat.

- Inatsisitigut ataataqanngitsut danskit naalagaaffiannit utoqqatserfigineqarlutillu taarsiivigineqarusuttut qaammammi matumani siusinnerusukkut saqqummiunneqarpoq. Taakku Mads Pramming eqqartuussissuserisorat.
 
Paasissutissarsiffik: Folketinget, Børne- og Socialministeriet, KNR.gl 


Inuit pisinnaatitaaffii danskit inatsisaannit pingaarnerusut

Tamatuma saniatigut eqqartuussissuserisoq Isumaginninnermut ministereqarfimmut allamik aamma piumasaqaateqarpoq.

- Inatsisitigut ataataqanngitsut inuttut pisinnaaatitaaffii unioqqutinneqarsimasut, naalagaaffiup akuerissagaa immikkut piumasaraarput. Tamanna qimarratigisinnaanngikkaat isumaqarpugut, Mads Pramming oqarpoq.

Uersakkat Kitaani 1963 sioqqullugu nunattalu sinnerani 1974 sioqqullugu ataatassarsiorsinnaatitaanngillat.

Tassa ataatassarsiornissaminnut, kingornussinissamut ataatamilu kinguliaqatigilernissaanut pisinnaatitaaffeqanngillat.

Kalaallit Nunaat taamani Danmarkimi nunap immikkoortortaatut amtitut aaqqissuussaammat, Danmarkimi inatsit atuuppoq, taamaalillunilu qallunaat naalagaaffiat inuttut pisinnaatitaaffinnik unioqqutitsisuusoq, Mads Pramming isumaqarpoq.

PISOQALISOORNISSAMUT PIFFISSAP KILLINGA SUUA?

  • Pisoqalisoornissamut piffissap killinga tassaavoq inatsisitigut ataataqanngitsut taarsiissuteqartoqarnissaanik piumasaqarsinnaanngitsut. 
  • Mads Prammingip oqarnera naapertorlugu inatsisitigut ataataqanngitsut 1970-ikkunni imaluunniit 80-ikkunnit – imaluunniit kingusinnerpaamik 2017-imi tassa inatsisip allanngortinneqarneranit ukiut pingasut qaangiuttut taarsiissuteqarnissamik piumasaqartussaagaluartut naalagaaffik isumaqarpoq.
  • 2014-imimi inatsisip allannguutaa atulersinneqarpoq, taakku taamaalillutik ataatassarsiuussinermik suliamik aallartitaqarsinnaalerlutillu ataataminnit kingornussisinnaalerput.
  • Pisoqalisoornissamut piffissap killinga danskit inatsisaanni ukiunik pingasunik sivisussuseqarpoq.

Danmarkimi inatsisit naapertorlugit piumasaqaateqarsinnaaneq ukiunut pingasunut killeqarpoq. Mads Prammingilli oqimaaqatigiissitsigaanni inuit pisinnaatitaaffii piumasaqaatit nutaanngilinissaat pillugit qallunaat malittarisassanniit oqimaannerusut naliliivoq.

- Uanilu inuttut pisinnaatitaaffiit piumasaqaatit nutaanngilinissaat pillugit malittarisassanit pingaarnerunersut apeqqutaalersinnaavoq. Tamannaluuna atuuttulersikkusukkipput, aammalumi taamaaliornissaq eqqartuussivinni siusinnerusukkut iluatsittareerpara, Mads Pramming KNR-imut oqarpoq.

Akerliusumik akissuteqartoq

Inatsisitigut ataataqanngitsut pillugit suliami inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsisoqarsimanersoq siusinnerusukkut aamma oqaluuserineqarnikuuvoq.

Inatsit allanngortinneqarmat sammisaq pillugu 2014-mi oqallittoqarpoq. Inatsimmi nutaaq pissutigalugu inatsisitigut ataataqanngitsut ataatassarsiorsinnaalerlutillu ataataminnit kingornussassat agguaanneqareersimanngippata kingornussisinnaalersinneqarput.

Taamani Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Instituttip inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsisoqarsimanera Danmarkip nassuerutigisariaqaraa Folketingimi Kalaallit Nunaannut tunngasunut ataatsimiititaliamut innersuussutigaa.

Naallu danskit naalagaaffia nassuerutiginninngikkaluartoq inatsimmik allannguineq inatsisitigut ataataqanngitsut naapertuilluanngitsuliorfigineqarsimanerannik nassuerutiginninnerup malitsigigaa, Mads Pramming isumaqarpoq.

- Inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsisimaneraanermik naalagaaffiup maanna akuersinnginnera tupigusuutigaara. Taamaaliunnginneq sianilluanngitsuliorneruvoq, tassami inatsimmik allanngortitsinermi inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsineq tunngavilersuutaavoq, Mads Pramming oqarpoq.