Danmarkimit taarsiiffigineqarnissamik itigartinneqartut: Anneruniarnerullunilu ataqqinninnginnerusoq

Ataataasunit tammartunit meeraapput. Klaus Frederiksenilu allat 25-t peqatigalugu Europami inuit pisinnaatitaaffii pillugit eqqartuussivik aqqutiginissaanut maanna piareerput.
Klaus Frederiksen inatsisitigut ataataqanngitsut 26-t oqaaseqartartoraat, taakkulu Danmark eqqartuussisunut sassaqqullugulu taarsiissuteqarnissaanik piumasaqarfigaat. Assi © : Johansinnguaq Olsen, KNR
marsip 31-at 2023 16:10

Pakatsinaq. Kisianni ilioriusissaarunnerunngilaq.

Inatsisitigut ataataqanngitsut 26-t pillugit oqaaseqartartoq, Klaus Frederiksen ippassaani nutaarsiassap alianartup kingorna oqarpoq. Danskimmi naalagaaffiata taakku pillugit suliap pisoqalivallaarsimanera pissutigalugu taarsiiffigineqarnissaat itigartitsissutigaa.

- Pakatsivunga. Taarsiiffigineqarnissaq naatsorsuutigalugulu neriuutigigaluarpara, Klaus Frederiksen KNR-imut oqarpoq.

Tupaallaatigiviuk?

- Tupaallaatiginngilara. Periarfissaasoq ilisimareerpara. Danskilli naalagaaffiata eqqartuussivimmi suliamik aallartittoqarnissaa pinaveersaassagaa naatsorsuutigigaluarpara.

Ataataasut tammartut

Inatsisitigut ataataqanngitsut 26-t danskit naalagaaffiat eqqartuussivimmut siorna juunimi sassaqquaat. Taakku ilaqutaqarnissamut pisinnaatitaaffitsik innarlerneqarsimasoraat – taakkulu tamarmik immikkut 125.000 koruuninik taarsiiffigineqarnissaminnik piumasaqaateqarput.

Taakku ataatsimoorlutik danskit naalagaaffiannit 3.250.000 koruuninik taarsiiffigineqarnissaq piumasaraat.

Inatsisitigut ataataqanngitsut pillugit suliaq

- Nunatsinni inatsit malillugu meeqqat nunatta kitaani 1963-p siorna nunattalu sinnerani 1974-p siorna uersakkat ataataminnik ilisimanninnissamut, kingornussinissamut imaluunnit ataatami naggataannik naggateqarnissamut pisinnaatitaaffeqanngillat.

- Børne- og Socialministeriet-miit 2016-mi nalunaarusiami erserpoq piffissami 1911-miit 1974-imut Kalaallit Nunaanni inatsisitigut ataataqanngitsut inuit 8000 missaanniittut.

- Nalunaarusiaq taanna naapertorlugu 2016-imi inatsisitigut ataataqanngistut 5000 missaanniipput.

- Katuffik Ataata inatsisitigut atataqanngitsunut 2010-mi pilersineqarpoq.

- 2014-imi inatsisitigut allannguineqarpoq imaalerlugu inatsisitigut ataataqanngitsut periarfissillugit ataatassarsiuisinnaalersillugit ataataminnillu kingornussisunngortissinnaalerlugit, kingornussassat agguaanneqareeersimanngippata. 

- Inatsimmik allannguisoqartinnagu taamanikkut Naalakkersuisut aamma Grønlandsudvalgip kissaatigaat inatsisitigut ataataqanngitsut kingornussisussaanngitsut aningaasatigut taarsiiffigineqassasut. Taamani danskit naalakkersuisuinit itigartitsissutigineqarpoq. 

- Aningaasaqarnermut 2019-imut inatsimmi inatsisitigut ataataqanngitsunut suliniutinut atugassat  koruunit 4,7 milliuunit immikoortinneqarput 2019-2023-mut paasissutissiinermut suliniutinut, katsorsarneqarnissamut suliniutinut aamma inatsisitigut siunnersorneqarnermut atugassat.

- Inatsisitigut ataataqanngitsut danskit naalagaaffiannit utoqqatserfigineqarlutillu taarsiivigineqarusuttut qaammammi matumani siusinnerusukkut saqqummiunneqarpoq. Taakku Mads Pramming eqqartuussissuserisorat.
 
Paasissutissarsiffik: Folketinget, Børne- og Socialministeriet, KNR.gl 

Inatsisitigut ataataqanngitsut kalaallit, danskit, amerikamiut allallu tikittut kalaallit arnartaasalu 1950-ikkut 1960-ikkullu ingerlaneranni meerartaaraat.

Tamatuma kingorna angutit tammarput. Meeqqat ataatavimminnik ilisimanninnissamut pisinnaatitaaffeqaratik peroriartorput, taamaammat aamma kingornussinissamut ataatamilu naggataannik naggateqarsinnaanermut pisinnaatitaaffeqanngillat.

Tamanna meeqqanut tusindilikkaanut nunatta kitaani 1963-ip siornatigut aamma nunatta sinnerani 1974 sioqqullugu inunngorsimasunut piviusuuvoq. Tamannalu Danmarkimi meeqqat 1930-kkunnili pisinnaatitaaffigilernikuuaat.

Naalagaaffiup eqqartuussivilersuunnissaanut piareersartut

Taamaammat inatsisitigut ataataqanngitsut danskit naalagaaffiat inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsisimasoraat.

Suliarli Klaus Frederiksenimut allanullu 25-nut tamaannga killeqanngilaq. Aamma naak taarsiissuteqartoqarnissaanut itigartitsisoqaraluartoq.

Suliap eqqartuussivitsigoortinnissaanut danskillu eqqartuussivimmi naapinnissaanut piareersimavit?

- Piareersimavunga. Eqqartuussiviit qullersaappat imaluunniit Inuit pisinnaatitaaffii pillugit eqqartuussiviuppat tamanna piareersimaffigaara, Klaus Frederiksen oqarpoq.

PISOQALISOORNISSAMUT PIFFISSAP KILLINGA SUUA?

  • Pisoqalisoornissamut piffissap killinga tassaavoq inatsisitigut ataataqanngitsut taarsiissuteqartoqarnissaanik piumasaqarsinnaanngitsut. 
  • Mads Prammingip oqarnera naapertorlugu inatsisitigut ataataqanngitsut 1970-ikkunni imaluunniit 80-ikkunnit – imaluunniit kingusinnerpaamik 2017-imi tassa inatsisip allanngortinneqarneranit ukiut pingasut qaangiuttut taarsiissuteqarnissamik piumasaqartussaagaluartut naalagaaffik isumaqarpoq.
  • 2014-imimi inatsisip allannguutaa atulersinneqarpoq, taakku taamaalillutik ataatassarsiuussinermik suliamik aallartitaqarsinnaalerlutillu ataataminnit kingornussisinnaalerput.
  • Pisoqalisoornissamut piffissap killinga danskit inatsisaanni ukiunik pingasunik sivisussuseqarpoq.

Taakkuli eqqartuussissuserisuat, Mads Pramming Isumaginninnermut ministereqarfiup itigartitsissummut nassiussaanut akissuteqaqqaarniarpoq.

- Naalagaaffiup suliaq oqaloqatigiinnikkut aaqqiivigerusunnagu kalerriutigaa, kisianni eqqartuussivimmi aaqqiiviginiarniarpaa oqarlunilu inatsisitigut ataataqanngitsut taarsiivigineqarnissamut piumasaqaataat pisoqalereersimasoq, eqqartuussissuserisoq KNR-imut ippassaq oqarpoq.

Oqaluttuarisaanermi pingajussaa pisoq

Klaus Frederiksenillu tamanna isumaqatigaa:

Naalagaaffiup taarsiissuteqarusinnginnera qanoq takussutissiisoraajuk?

- Anneruniarneq, ataqqinninnginneq. Innuttaasunut killuussisoq, taanna oqarpoq.

Kisianni suliaq pisoqalereerpoq. Tunngavilersuut taanna qanoq eqqarsaatigaajuk?

- Paasisinnaanngilara. Peqatigiiffipput 2010-mi pilersinneqarpoq. Kisianni oqaatigisinnaavara ilaasortat taarsiissuteqartoqarnissaanik qinnuteqartoqassanersoq pillugu isumaqatigiinnginnikuummata.

- Anneruniarneq, ataqqinninnginneq, killuussisoq, Klaus Frederiksen itigartitsissuteqarneq pillugu oqarpoq. Assi © : Johansinnguaq Olsen, KNR

Mads Pramming Meeqqanut misileraatigineqarsimasunut siorna utoqqatserfigineqartunut aamma eqqartuussissuserisuunikuuvoq.

Meeqqat misileraatigineqarsimasut Danmark eqqartuussisunut aamma sassaqqullugu taarsiissuteqartoqarnissaanik piumasaqarput. Naalagaaffiup piumasaqaat akueraa meeqqallu misileraatigineqarsimasut tamarmik immikkut 250.000 koruuninik taarsiiffigineqarput – taamaammat suliaq eqqartuussivitsigoortinneqanngilaq.

Nunatta oqaluttuarisaanerani Danmark pingajussaanik eqqartuussivilersuunneqarlunilu taarsiissuteqaqquneqarpoq. Pituffimmi innuttaasut 1953-imi pinngitsaaliissummik nuutsinneqarnertik naammagittaalliutigaat, taakkulu 1999-imi ataatsimoorlutik 500.000 koruuninik taarsiivigineqarput, tullissaani Meeraanermini misileraatigineqarsimasut 2022-mi eqqartuussivilersuussipput.