Tema: Anbringelser

Aqqaluaq B. Egede om anbringelser: Vi må løfte i fællesskab

Efter flere år med fejl og svigt i anbringelsessager er den nye naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier Aqqaluaq B. Egede klar til at komme kommunerne til hjælp.
Aqqaluaq B. Egede har været naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier i under en måned, men han er allerede klar til at trække i arbejdstøjet og få løst problemer i anbringelsessager.
Skrevet af Kim Hinrichsen
28. juni 2023 07:18

Efter KNR de seneste uger har afdækket kommunernes store udfordringer med anbringelsessager og de store fejl og svigt, som sker i forvaltningerne, reagerer naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Aqqaluaq B. Egede, nu på sagen:

- Det er en sag, som skal behandles politisk. Derfor vil jeg som naalakkersuisoq tale med socialrådgivernes forening, MIO, Tilioq og samtlige kommuner for at se, om vi sammen kan finde løsninger. 

Kommunerne har allerede kastet håndklædet i ringen og kaldt på hjælp fra naalakkersuisut. Det har man nu lyttet til, og naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede har allerede sat et større arbejde i gang, hvor arbejdsgangene i forvaltningerne skal fornys:

- Vi har påbegyndt at udarbejde retningslinjer for, hvordan socialrådgiverne skal behandle nye børnesager, hvor alle socialrådgivere skal gennem fastlagte procedurer, siger Aqqaluaq B. Egede og forsætter:

- Hvis ikke vi gør det, vil problemerne, der i de sidste år har været tilbagevendende, fortsat vende tilbage.  Derfor har jeg påbegyndt et arbejde for at finde varige løsninger, som Inatsisartut skal ind over.

SERIE OM ANBRINGELSESSAGER

Denne artikel er en del af KNR’s serie om mangelfuld sagsførelse i anbringelsessager. Følg med på knr.gl, i radioavisen og i Qanorooq i de kommende uger.

Læs første artikel her: Ombudsmanden: Halvdelen af alle anbringelser mangler skriftlig afgørelse


Kræver kroner og øre

Derudover har Aqqaluaq B. Egede sendt et brev til finansdepartementet med en invitation til en snak om mulige løsninger på de store problemer på børneområdet. For det kommer til at koste, hvis man skal have løst problemet med manglende faglighed og for mange fejl i forvaltningerne:   

- Det kræver rigtig mange penge. Hvis vi skal arbejde ud fra barnet i centrum, må vi revurdere det offentliges servicering. Arbejdsmiljøet i kommunerne og andre offentlige instanser må evalueres og gøres endnu bedre for at tiltrække stabile medarbejdere, siger Aqqaluaq B. Egede og forsætter:

Det må vi som politikere tage ansvaret for. Hvis kommunerne skal styrkes, må vi som politikere tage stilling til det.

Der er dog ingen nemme løsninger. Penge eller ej. For selvom det er Selvstyret, som må tage ansvaret på sig, kan de ikke løse det alene. Der skal sættes ind på flere niveauer, og der skal løftes i fællesskab:

- Man må tage politisk stilling. Vi må som samfund tage stilling og anskue problemet, da det ikke alene er et anliggende for det offentlige, men har lige så meget baggrund i børnefamiliernes levevis. Derfor har vi igangsat et arbejde, som vi i fællesskab skal løfte.

Hård, men nødvendig kritik

Det hele startede med Ombudsmandens årsberetning for 2022, hvor hun havde sat sig for at undersøge kommunernes forvaltning, da hun i flere år havde haft en fornemmelse af, at der skete store fejl  - særligt i børnesagerne.

Hun udtog Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia til en stikprøvekontrol, og her viste det sig, at der i halvdelen af de undersøgte sager ikke blev afholdt lovpligtige samtaler med de anbragte børn, og at der heller ikke var lavet nogen skriftlig afgørelse – noget, som af eksperter bliver kaldt et klart lovbrud.

Ombudsmandens Undersøgelse

Ombudsmanden iværksatte i 2021 en undersøgelse af kommunernes sager om anbringelse og hjemgivelse af børn.

Ombudsmanden skriver om sin begrundelse for undersøgelsen: "Jeg har flere gange undersøgt kommunernes behandling af sager om anbringelse af børn uden for hjemmet og hjemgivelse af anbragte børn. Undersøgelserne har ofte givet mig anledning til at kritisere kommunernes sagsbehandling."

Ombudsmandens udvalgte tilfældigt Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia, som de to kommuner, som undersøgelsen skulle bygges op omkring. Ombudsmanden udvalgte dertil en række forhold til nærmere undersøgelse.

Til brug for undersøgelsen bad Ombudsmanden hver kommune om at udvælge 10 sager, hvor kommunen havde anbragt et barn uden for hjemmet i perioden 2020-2021 og 10 sager, hvor kommunen har hjemgivet et anbragt barn i perioden 2020-2021.

Der blev i alt udvalgt 30 sager til undersøgelsen. 

Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia har haft lejlighed til at komme med bemærkninger til en foreløbig udgave af rapporten for så vidt angår sagerne i de respektive kommuner.

Derfor er Aqqaluaq B. Egede også glad for, at Ombudsmanden satte sig for at undersøge området og én gang for alle at få dokumenteret en fornemmelse, som har fyldt i mange år:

- Jeg vil bare bakke op om Ombudsmanden. Hun kom med kritikken, fordi det er nødvendigt. Derfor må vi politikere, hvad enten vi sidder i kommunalbestyrelserne, Inatsisartut eller i naalakkersuisut, tage fat om det nødvendige arbejde, siger Aqqaluaq B. Egede.