Spiralsagen: SF og Socialdemokratiet støtter kvinders krav om erstatning

Helt forståeligt, siger ordfører fra SF og Socialdemokratiet om det erstatningskrav, som 67 kvinder ønsker at rejse mod staten i spiralskandalen.
Grønlandsordfører Karsten Hønge fra SF bifalder, at 67 grønlandske kvinder nu stævner staten i sagen om spiralkampagnen. Foto © : KNR
03. oktober 2023 12:23

Nok er de med til at repræsentere den danske stat, som nu har en stor erstatningssag på halsen.

Alligevel støtter både Socialdemokratiet og SF erstatningskravet fra de 67 kvinder, som mener, at staten, altså Danmark, har krænket deres menneskerettigheder i spiralsagen.

Det siger Camilla Fabricius, medlem af både Sundhedsudvalget og Ligestillingsudvalget i Folketinget for regeringspartiet, Socialdemokratiet.

- Det er uacceptabelt, hvad der er sket for dem. Uanset hvilken alder de har haft, da de har været udsat for det. Det er et kæmpe, kæmpe overgreb.

- Så jeg kan virkelig godt forstå, at de er gået sammen og rejst den sag. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv ville have forholdt mig, hvis det var mig, siger hun til KNR.

Hvad er spiralsagen?

 • DR-podcasten "Spiralkampagnen" afdækker, hvordan tusindvis af piger og kvinder i Grønland fik opsat spiral fra 1966 til 1975 som led i danske myndigheders strategi om at reducere den grønlandske befolkningsvækst.
 • Ifølge DR blev der opsat 4500 spiraler fra 1966 til 1970.
 • På daværende tidspunkt var der 9000 fertile kvinder i Grønland.
 • Flere kvinder fortæller, at spiralerne var påtvunget, og at de oplevede det som et overgreb.
 • Naalakkersuisut og den danske regering blev i september 2022 enige om at igangsætte en udredning af spiralsagen. Udredningen skal afdække den historiske kontekst for svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland fra 1960 til 1991, herunder spiralsagen. Grønland hjemtog sundhedsområdet i 1992.
 • Udredningen forventes at være klar i maj 2025.
 • I oktober 2023 allierede 67 kvinder fra spiralsagen sig med advokat Mads Pramming fra Ehmer Pramming Advokater og krævede en undskyldning og erstatning fra den danske stat.

Også grønlandsordfører for SF, Karsten Hønge, støtter kvinderne i deres sag mod staten.

- Her og nu synes jeg, at det er et meget, meget stærkt initiativ fra kvinderne, at de slutter sig sammen og lægger sag an. Og jeg ønsker dem al mulig støtte og held på vejen.

SF: Dilemma hvis retssag og udredning ender forskelligt

De 67 grønlandske kvinder kræver hver 300.000 kroner. Det giver et samlet erstatningskrav på 20,1 millioner kroner, og flere kvinder kan være på vej med et erstatningskrav. 

Ifølge deres advokat Mads Pramming er der i alle sager tilstrækkeligt med bevis for, at staten har brudt kvindernes menneskerettigheder, da danske læger i 1960'erne og årtier frem satte spiraler op i kvinderne uden deres eller deres forældres samtykke.

Indgreb, som for flere af kvinderne har ført til skader i underlivet, infertilitet og store, psykiske traumer.

Men erstatningskravet kommer samtidig med, at naalakkersuisut og regeringen har sat en historisk udredning om sagen i gang. Den skal være færdig i foråret 2025.

Og det kan blive en svær situation, hvis domstole og forskerne bag udredningen når frem til hver deres konklusion i sagen, mener Karsten Hønge.

- Det er klart et dilemma. Hvordan kan vi behandle en erstatningssag midtvejs i en undersøgelse, der er i gang? 

Det er nemlig muligt, at domstolene afviser, at der er sket brud på kvindernes menneskerettigheder, da de fik lagt spiraler op uden at vide det. Det er det, som kvinderne kræver erstatning for.

Overtrædelse af menneskerettigheder

 • Ifølge advokat Mads Pramming har den danske stat begået brud på tre artikler i Menneskerettighedskonventionen. Her lyder argumenterne:
   
 • Brud på artikel 3: Forbud mod tortur.
  I artiklen lyder det, at ingen må underkastes tortur og umenneskelig eller vanærende behandling eller straf. Den danske stat begået vold mod de berørte kvinder, når læger uden samtykke gav kvinderne spiraler som børn.
   
 • Brud på artikel 8: Ret til respekt for privatliv og familieliv.
  Den danske stat har steriliseret de pågældende kvinder og dermed forhindret dem i at få børn for en periode.
   
 • Brud på artikel 14: Forbud mod diskriminering.
  Spiralkampagnen blev rullet ud mod grønlandske piger og kvinder. Dermed fik piger og kvinder oplagt spiral på baggrund af deres etnicitet. Man har ikke lavet tilsvarende kampagner i andre dele af Rigsfællesskabet eller opsat spiraler i eksempelvis danske piger og kvinder.

Men måske kan udredningen nå frem til det modsatte, når den er klar - eller omvendt, mener SF-ordføreren.

- Vi kan risikere, at der er en koalition mellem de to forløb. Hvordan udredningen så siden må placere hele ansvaret, må vi vente og se, siger han.

Men hos Socialdemokratiet frygter Camilla Fabricius ikke den situation. I stedet bør man se erstatningskravet og den historiske udredning som to uafhængige ting, mener hun.

- Det ene er menneskets egen ret til at organisere sig og sige: Det vil vi have afprøvet ved domstolene. Det andet handler om, hvad der også er sket i forhold til rigsfællesskabet, den danske stat og den historie udredning, som man er blevet enig om skal køre i et andet spor.