Natur- og miljøpris til Ipiutaq Guest Farm

Det var borgmester Simon Simonsen der på vegne af naalakkersuisoq for miljø Anthon Frederiksen overrakte prisen til ejerne af Ipiutaq Guest Farm Agathe Devisme og Kalista Poulsen. De fik prisen i kategorien ”Løfte natur- og miljøbevidstheden hos alle” for deres mange tiltag på miljøområdet.
Skrevet af Peter Troelsen
20. februar 2013 06:42

Ipiutaq Guest Farm, ejet af Agathe Devisme og Kalista Poulsen har siden sin etablering i 2005 haft et gennemgående fokus på miljø og ren energi. Ipiuteq Guest Farm er et glimrende eksempel på, hvad en fåreholder kan gøre, for at passe på miljøet, samt give inspiration til, hvordan husholdninger og større virksomheder kan hjælpe miljøet, skrev naalakkersuisut i deres motivation for tildelingen af prisen til Ipiutaq Guest Farm.

Ipiutaq Guest Farm har siden 2005 foretaget en omfattet oprydning på stedet, og taget initiativ til at undersøge muligheden for at få et skib rundt til fåreholderne for at indsamle affald. Desuden er der installeret solcelle-paneler for at nedbringe forbruget af diesel, og der gøres meget for i at udnytte lokale råvarer.

Med Selvstyrets natur- og miljøpris følger et pengebeløb på 25.000 kr.