Lov om kendtmænd syltet i Selvstyret

En arbejdsgruppe for ”Sikker sejlads i grønlandske farvande” anbefalede allerede i 2006, at der skal bruges kendtmænd i alle skibe, hvor besætningen ikke har fornøden erfaring med sejlads i grønlandske farvande og kendskab til grønlandske forhold.
Skrevet af Ludvig Siegstad
21. august 2012 11:58

Opdateret:

Det daværende Landsstyre ville have iværksat deres løsningsmodel, som indebar, at alle større skibe, for eksempel krydstogtskibe, undersøgelsesskibe og forsyningsskibe, der ikke kan dokumentere kendskab til sejlads i grønlandske farvande, skal anvende kendtmand under sejladsen.

Til landstingets forårsmøde i 2008 fremlagde Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, IA, et beslutningsforslag om at tage initiativ til, at det gøres obligatorisk at benytte ”kendtmand” for ikke hjemmehørende krydstogtsfartøjer, der besejler grønlandske farvand.

I forbindelse med førstebehandling af forslaget redegjorde det daværende Landsstyremedlem for Infrastruktur, Kim Kielsen, S, blandt andet i sit svarnotat, at der er blevet nedsat en arbejdsgruppe på baggrund af anbefalingerne i rapporten ”Sikker sejlads i grønlandske farvande”. Gruppens opgave var blandt andet at undersøge behovet for navigatører med lokalkendskab, isnavigatører eller kendtmænd.

I sit svarnotat understregede Kim Kielsen, at arbejdsgruppen omkring brugen af kendtmænd i Grønland konkluderede, at det ikke vil være muligt at gøre brugen af kendtmænd obligatorisk.

Derimod anbefalede arbejdsgruppen, at visse skibstyper; krydstogt, tank- og forsyningsskibe og bulk altid anvender kendtmand under sejlads i grønlandske farvande.

Landsstyret vurderede dog, at en obligatorisk ordning ikke er formålstjenstlig, da den vil tvinge skibe, der allerede har stor erfaring med sejlads i Grønland, til fremover at have kendtmænd.

- På denne baggrund er det Landsstyrets anbefaling, at beslutningsforslaget ikke vedtages, understregede daværende Landsstyremedlem Kim Kielsen.