Laksefiskeri stoppes på ubestemt tid i 33 norske elve

Den norske miljøstyrelse har indfører nu forbud mod fiskeri 33 steder i landet. Det sker på grund af risiko for alvorlig skade på laksebestanden.
Det bliver nu forbudt at fiske efter laks flere steder i Norge. Det sker for at passe på bestanden. Foto © : Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix
Skrevet af Ritzau
22. juni 2024 13:10

Den norske miljøstyrelse har indført forbud mod laksefiskeri i 33 elve og i dele af havet som følge af lav laksebestand.

Der er tale om den del af havet som strækker sig fra grænsen mod Sverige i syd til og med landsdelen Trøndelag i den centrale del af landet.

Forbuddet træder i kraft natten til søndag.

- Der er nu risiko for alvorlig skade på laksebestanden, og vi mener derfor, at vi må indføre tiltag, siger miljøstyrelsens direktør, Ellen Hambro, til mediet NRK.

Der er endnu ikke oplyst slutdato på forbuddet.

Klimaændringer og påvirkninger fra lakseopdræt er den største trussel for laksebestanden, vurderer de norske myndigheder.

- Det er med et tungt hjerte, at vi stopper laksefiskeriet. Vi ved, at sommerens laks er en vigtig tradition og til stor glæde for mange, men nu tæller hver enkelt laks, siger direktøren.

I områderne Nordland, Troms og Finnmark, der alle ligger i den nordlige del af landet, er laksefiskeri endnu tilladt.

Ellen Hambro siger, at det er myndighedernes opgave at sikre, at der er lakseunger nok til, at bestanden kan føres videre næste år.

Tidligere på ugen advarede myndighederne om, at et forbud kunne blive en realitet.

Forbuddet gælder i et område, der strækker sig fra den sydlige del af grænsen til Sverige til Trøndelag i den centrale del af landet.

Nogle steder er lokale forbud allerede i funktion.

En krisebestemmelse i fiskeriloven er taget i brug for at begrænse laksefiskeriet.

Klimaforandringerne har store konsekvenser for verdens dyreliv og truer flere og flere af klodens arter. Det viser en opdatering af den globale rødliste over truede dyr, som naturbeskyttelsesorganisationen IUCN står bag.

Listen blev i december præsenteret på FN's klimatopmøde i Dubai - COP28.

For første gang blev der lavet en samlet vurdering af verdens ferskvandsfisk, som udgør over 40 procent af de kendte fiskearter.

Hver fjerde af de knap 15.000 undersøgte arter af ferskvandsfisk er i risiko for at blive udryddet.

Tal viser, at den globale laksebestand er faldet 23 procent mellem 2006 og 2020, og arten er nu "næsten truet".