Tema: Fiskerilov

Fiskeriloven: Derfor er den så vigtig og så svær at hale i land

Den har været mere end 20 år undervejs, og 11 forskellige naalakkersuisut har forsøgt at få den vedtaget. Hvorfor er det så svært?
Snart tager politikerne hul på debatten om fiskeriloven. På torsdag skal den første behandles til forårssamlingen. Foto © : Malik Brøns/ KNR
09. april 2024 12:39

Fiskeriloven var på alles læber i fredags, da Inatsisartut troppede op til forårssamling.

Og med god grund. For de fleste er enige om, at fiskeriloven på mange måder er den vigtigste lov, der skal debatteres.

- Der er ingen tvivl om, at fiskeriloven kommer til at fylde rigtig meget. Den kommer til at berøre samtlige borgere i det her land, vores velfærd og vores økonomi. Så det er en vigtig debat, sagde Jens Frederik Nielsen, der er formand for Demokraatit.

Der er forskellige måder at fiske på, og problemet med loven er, at den vil tage alle udfordringer med fiskeriet op, mener Birger Poppel

Formanden for Atassut, Aqqalu Jeremiassen, kaldte endda fiskeriloven for ‘samlingens søjle’.

Gaber den over for meget?

Det helt store spørgsmål er så, om det denne gang lykkedes. 

Spørger man samfundsforsker Birger Poppel, der har beskæftiget sig med fiskeri i mere end 30 år, er det svært at få loven på plads, fordi den handler om meget mere end fiskeri. 

- Man forsøger i én lov at håndtere alle udfordringer og problemstillinger i forhold til fiskeriet.

- Men fordi der er så mange forskellige aktører - for eksempel jollefiskerne og de store rederier - bliver det tydeligt, at konsekvenserne er meget forskellige. Så man kan heller ikke bruge den samme målestok på de to typer af fiskeri. Og derfor er loven så svær, siger han.

Birger Poppel mener ikke, det vil gavne, hvis fiskeriloven bliver vedtaget under denne samling. Foto © : KNR

Fakta om fiskeriloven

I ikke mindre end 20 år har en ny fiskerilov været på vej.

Den, der gælder nu, er fra 1996, og der har været lavet mange tilføjelser eller ændringer siden da. 

I 2021 kom Fiskerikommissionen med en række anbefalinger til, hvordan fiskeriloven kan se ud.

Embedsmændene i Departementet for Fiskeri lavede et forslag til en ny lov. Høringsfristen sluttede onsdag 24. januar 2024.

Både lokalpolitikere og fiskere rasede over, at de ikke kunne nå at tage stilling til lovforslaget på otte uger.

Sidst i marts afleverede Kim Kielsen (S), naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, det endelige fiskerilovforslaget til Inatsisartut.

Under forårssamlingen skal Inatsisartut behandle fiskeriloven.

Men den er vigtig, fordi den handler om, hvordan vi her i landet fremadrettet skal leve og bo. Og den handler om fordelingen af samfundets ressourcer, understreger han.

- Der er meget økonomi i det. Men der er også et spørgsmål om bosætning. For hvis du ikke har muligheden for at fiske og fange ved for eksempel kysten i Nordgrønland, jamen så har du heller ikke et livsgrundlag.

Derfor handler loven om så meget mere end fiskeri. Om der i fremtiden er mulighed for, at befolkningen er spredt, eller om befolkningen i fremtiden vil være koncentreret i de samme områder.

En stor del af befolkningen bliver berørt, hvis fiskeriloven bliver vedtaget. Derfor er det ifølge Birger Poppel vigtigt at belyse hele området, inden politikerne vedtager en ny fiskerilov.

Og loven berører rigtig mange mennesker, for det er ifølge eksperten 15 procent af den samlede arbejdsstyrke, der beskæftiger sig med fiskeri enten på land eller til vands.

Går den igennem ved denne samling?

Spørgsmålet er, om Kim Kielsen (Siumut) bliver den naalakkersuisoq, der ender med at få loven stemt igennem i Inatsisartut.

Departementet for fangst og fiskeri er det departement, hvor der har været mest udskiftning. 11 forskellige har forsøgt at få fiskeriloven vedtaget. Foto © : Johansinnguaq Olsen/ KNR

Den har vakt hans 10 forskellige forgængere mange kvaler og er blevet forsinket flere gange. Faktisk har den været undervejs i mere end 20 år, og Departementet for Fiskeri og Fangst har været det departement, hvor svingdøren til naalakkersuisoq-kontoret har drejet hurtigst rundt: Hele 11 forskellige naalakkersuisut har siddet for bordenden i de sidste 14 år.

Alene i denne valgperiode har tre forskellige været naalakkersuisoq for fiskeri.  

Naalakkersuisut for fiskeri og fangst

Der har været utrolig stor udskiftning i toppen af Departementet for Fiskeri og Fangst. Faktisk har der de seneste 14 år – siden Selvstyret blev indført i 2009 – været hele 13 udskiftninger på posten som naalakkersuisoq for fiskeri og fangst.

Sept. 2023 - : Kim Kielsen (S)

Apr. 2022 - sept. 2023: Karl Tobiassen (S)

Apr. 2021 – Apr. 2022: Aqqaluaq B. Egede (IA)

Apr. 2019 – Apr. 2021: Jens Immanuelsen (S)

Okt. 2018 – Apr. 2019: Nikkulaat Jeremiassen (S)

Maj 2018 – Okt. 2018: Erik Jensen (S)

Apr. 2017 – Maj 2018: Karl-Kristian Kruse (S)

Okt. 2016 – Apr. 2017: Hans Enoksen (PN)

Maj 2016 – Okt. 2016: Nikkulaat Jeremiassen (S)

Dec. 2014 – Maj 2016: Karl-Kristian Kruse (S)

Jan. 2014 – Dec. 2014: Finn Karlsen (S)

Mar. 2013 – Jan. 2014: Karl Lyberth (S)

Jun. 2009 – Mar. 2013: Ane Hansen (IA)

Og det er da heller ikke vigtigt, set fra Birger Poppels vinkel, at loven kommer igennem i år.

- Hvis den kommer igennem nu, så mener jeg, man kaster den diskussion over bord, der er nu er begyndt, hvor loven er på alles læber, siger han.

Diskussionen af loven har ifølge ham kun varet i et par måneder. 

- Så den nødvendige samfundsmæssige diskussion har vi til gode, siger han.

Samtidig påpeger han, at der ikke er lavet en konsekvensberegning af, hvad det vil betyde at lave en ny fiskerilov. For hvis folk mister deres kvoter, bliver de presset ud af erhvervet. Så skal de flytte, men hvor hen, og hvad skal de lave?

Første gang, den skal behandles

Alligevel blev det endelige lovforslag afleveret 22. marts, så nu er resten op til politikerne i Inatsisartut. Sidste år nåede fiskerilovsforslaget ikke engang igennem førstebehandlingen til efterårssamlingen.

Blandt andet for at give alle, der har interesser i fiskeriet mulighed for at lave høringssvar.

- Det er en skam, at det ikke har kunnet lykkes at behandle lovforslaget på efterårssamlingen 2023 som planlagt, lød det fra daværende naalakkeruisoq for fiskeri og fangst, Karl Tobiassen (Siumut), i en pressemeddelelse tilbage i september.

- Men hvis det betyder, at vi kan fremlægge et velgennemarbejdet lovforslag, som nyder bred opbakning, er det forsinkelsen værd. Det er Grønlands fremtid, det handler om, sagde han.

Fordi fiskeri er så stor en del af levebrødet her i landet, kan den mindste ændring betyde meget, understreger Birger Poppel. Foto © : Royal Greenland

Og på et pressemøde i oktober sidste år lovede naalakkersuisoq for finanser Erik Jensen (Siumut), at loven vil være vedtaget i løbet af foråret.

- Fiskeriloven er meget vigtig for os. Det er den samlede koalitions klare mål, at fiskeriloven skal være klar i foråret 2024. Den må og skal være færdig til foråret, lød det fra Erik Jensen dengang.

Om det går sådan, ved vi med sikkerhed, når forårssamlingen slutter 28. maj.