Tema: Anbringelser

Direktør om brugen af uautoriseret institution: Det kan jeg ikke svare på

I over et år har den tidligere turistvirksomhed Nuuk Outdoor - nu Isunngaq - passet Kommuneqarfik Sermersooq akutanbragte børn. Kommunen kan dog ikke forklare hvorfor.
Frederik Lundblad overtog ansvaret for Kommuneqarfik Sermersooqs børn og unge - og dermed også de anbragte hos Nuuk Outdoor. Foto © : KNR / Andreas Wille Brandt
Skrevet af Kim Hinrichsen
29. marts 2024 11:13

KNR har i flere dage forsøgt at få både Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester, Avaaraq Olsen, og direktøren for Børn & Familie, Frederik Lundblad, til at kommentere på kommunens fortsatte brug af den tidligere turistvirksomhed Nuuk Outdoor, der for nyligt tog navneforandring til Isunngaq. 

Avaaraq Olsen er hverken vendt tilbage på vores henvendelser telefonisk eller på mail.

Vi ville ellers gerne have interviewet de to for at forstå, hvordan man kan forsvare brugen af en udbyder, både borgmesteren og den forhenværende direktør for området selv har udtalt kritik af.

I sidste ende valgte Frederik Lundblad, der tiltrådte sin stilling i december, at svare skriftligt på vores spørgsmål på mail. Eftersigende på grund af spørgsmålenes følsomme natur.

Dermed fik vi altså ikke mulighed for at stille uddybende spørgsmål, og af samme grund har vi valgt at bringe udvalgte spørgsmål og svar fra direktøren uredigerede.

Forholdsvis ok forhold

Hvorfor er der stadig anbragt børn hos Nuuk Outdoor?

- På grund af pladsmangel på institutioner i hele Grønland, skriver Frederik Lundblad. 

Både borgmesteren og direktøren for området har udtalt kritik af udbyderen – hvad har ændret sig siden dengang?

- Der har været flere tilsyn på stedet, forholdende er forholdsvis ok.

Hvordan kan der ligge en døgninstitution i et villakvarter? 

- Den del kan jeg desværre ikke svare på. 

Særligt når huset ikke er godkendt til at huse en institution?

- Den del kan jeg desværre ikke svare på.

Og uden en nabohøring? 

- Den del kan jeg desværre ikke svare på.

Særligt taget i betragtning af, at flere naboer har klaget til kommunen over ”institutionen”. 

- Den del kan jeg desværre ikke svare på.

I har dermed også vidst i over et halvt år, at der var en uautoriseret ”institution” på adressen – hvorfor har I ikke gjort noget? 

- Den del kan jeg desværre ikke svare på.

Er det her en billigere løsning, end hvis kommunen selv skulle have løftet opgaven? 

- Nej

Kunne I have løftet den bedre selv? 

- Det kan vi ikke svare på, vi har ingen pladser, som kan løfte opgaven.

Nuuk Outdoor-sagen kort

Turistvirksomheden Nuuk Outdoor har siden 2021 tilbudt hvalsafari, teltcamps, rensdyrjagt og fisketure i fjorden.

I foråret 2023 udvidede de deres forretning og begyndte at passe akutanbragte børn i bygden Kapisillit.

Det skabte stor frustrationen blandt bygdens borgere, som berettede om tyveri, hærværk og flugtforsøg.

Efter KNR’s historier om sagen valgte Kommuneqarfik Sermersooq i december at fjerne børnene fra hytterne i Kapisillit.

5. januar 2024 blev naalakkersuisoq for børn & unge Aqqaluaq B. Egede (IA) hevet i samråd i sagen.

Kort efter lovede han KNR, at der ville komme lovændringer på området – det er stadig ikke sket.


Flere spørgsmål end svar

Vi er dermed ikke blevet meget klogere på kommunens fortsatte brug af uautoriserede insititutioner til akutanbragte børn. Der er stadig mange spørgsmål, vi ikke har fået svar på.

Det mest brændende er selvfølgelig, hvorfor der stadig er akutanbragte børn hos Nuuk Outdoor - nu Isunngaq.

I de kommende dage vil KNR i en serie af artikler forsøge at forklare, hvad konsekvenserne kan være, når man gør brug af ikke-autoriserede institutioner.