Danske kvotebaroner sidder på fiskeriet

Ganske som vi her i landet opererer med begrebet rejebaroner, så er omsættelig fiskekvoter er blevet en milliardforretning for danske fiskere og har skabt en helt ny gruppe af kvotebaroner, der sidder tungt på store dele af fiskeriet.
Skrevet af Rune Langhoff
12. juli 2011 10:00

De nye baroner er kommet til efter, at Folketinget i 2003 og 2006 åbnede mulighed for, at fiskerne kunne handle med de kvoter, de har fået foræret gratis af den danske stat.

Det har nogle fiskere udnyttet til at trække sig ud af fiskeriet og sælge kvoter med kæmpe milliongevinster, mens andre har lånt penge i banken til at købe massivt op af kvoterne.

Morgenavisen Jyllands- Posten har undersøgt handlerne og kan afsløre Danmarks dyreste fiskefartøj.

Det er den 67 meter lange trawler ”Isafold” fra Hirtshals, der er fyldt op med kvoter, der lige nu kan værdisættes til godt 1 mia. kroner. Selve skibet blev købt i 2006 hos Karstensens Skibsværft for 130 mio. kroner.
Dermed overstiger den samlede værdi af fartøjet prisen på A.P. Møller - Mærsks nye Triple-E skibe - verdens største og mest effektive containerskibe med plads til 18.000 20 fods containere.

”Isafold” er specialiseret i at fiske sild og makrel samt industrifisk, der bruges til fiskemel og -olie. Og det er netop dén del af fiskeriet, der gemmer på de største værdier.

De otte største skibe ligger ifølge Jyllands-Postens beregninger inde med kvoteværdier for 4,8 mia. kroner, og de samme otte tegner sig for en fjerdedel af værdien af de samlede danske landinger i 2010.

Tidligere formand for Danmarks Fiskeriforening Bent Rulle beklager udviklingen:
»Fiskeren og fiskeriet er blevet sat til side til fordel for spekulanter, og alle de små fiskersamfund er blevet smadret. Det er skammeligt.«

Andre mener dog, at kvotesystemet har været en afgørende forudsætning for, at der i vidt omfang er skabt balance i Danmark mellem antallet af fartøjer og fiskebestandene, Ifølge Jyllands-Posten vil EU-Kommissionen udbrede modellen til resten af europæisk fiskeri.

Her i landet har det fra politisk hold ved flere lejligheder været overvejet, hvordan man har kunnet dæmmæ op for de omsættelige kvoter og samtidig sikre samfundet et rimeligt udbytte af samfundets naturgivne, levende resourcer.