8000 venter på dom ved kredsretterne

Naalakkersuisoq for Justitsvæsen Martha Lund Olsen har holdt sit første møde med den danske justitsminister Morten Bødskov.
Skrevet af Jette Andersen
09. august 2013 09:11

Det vigtigste, der blev diskuteret på mødet mellem de to, var de mange sager ved kredsretterne. I øjeblikket er der ikke mindre end 8000 sager, der venter på en afgørelse.

- Det er temmelig meget. Jeg anmodede om, at der bliver udarbejdet en plan for, hvordan Justitsministeriet agter at mindske den store sagspukkel, der er.

Netop det punkt skal også drøftes, når Rådet for Grønlands Retsvæsen d. 15. og 16. august holder møde i Tasiilaq. Og her regner naalakkersuisoq for Justitsvæsen med, at der kommer et konstruktivt forslag til at mindske sagspuklen.

De to ministre havde fem punkter på dagsordnen. Forebyggelse af kriminalitet og det kriminalpræventive arbejde.  Etablering af et konfliktråd i Grønland. Status på arbejdet ved kredsretterne. Status for behandlingstilbud i anstalterne og plan for revision af Kriminalloven.

Under et af emnerne drøftede de et projekt, som politiet i Sisimiut lige nu forsøger sig med, siger Martha Lund Olsen.

"Samtale i stedet for husspektakler", er et projekt, hvor politiet i Sisimiut dagen efter et husspektakel, tager hjem til de selvsamme personer og taler med dem om episoden.

- Det har vist sig, at være meget effektivt, som en kriminalforebyggende indsats. Og det har vi talt om, skal udbygges til andre byer, samt at vi skal have koblet socialforvaltningerne på allerede ved 1 møde, så de kan overtage sagen og arbejde videre med den.