Turismeerhvervet i Sydgrønland frygter nye lufthavnsplaner

AF:  Karsten Sommer
de in

Hvis Atlantbeflyvningen i Sydgrønland ikke bliver sikret, risikerer vi at op mod 75 procent af de turister, der kommer i dag, bliver tabt, siger Destination South Greenlands direktør.

Landstinget skal til at behandle forslaget om at etablere en regional lufthavn i Qaqortoq, med 1199 meters længde til 360 millioner kroner.

Ifølge analysen omkring flytningen af Narsarsuaq’s atlantlufthavn til Qaqortoq, blev det anslået at det vil koste omkring 900 millioner kroner. Dette har medført at forslaget om etablering af regionallufthavnen i Qaqortoq vil indgå i Landsstyrets videre overvejelser omkring etablering af nye landingsbaner, da forslaget bliver billigere. Nu frygter turisterhvervet at de så vil miste Atlantlufthavnen i Narsarssuaq.

- Det som har været vigtigt for turismeerhvervet, er at vi er nødt til at få en garanti for, at der fortsat vil være en atlantlufthavn, lige så lang som den i Narsarsuaq, uanset hvad man ellers bygger. Så vores ønske og indstillinger har hele tiden været at hvis man taler om en ny lufthavn i Sydgrønland, så skal det samtidig være en atlantlufthavn, siger Destination South Greenlands direktør, Tina Jensen.

- Der vil være mange fordele for Qaqortoq ved at få en regional lufthavn på 1199 meter, men hvis vi så mister Narsarssuaq, og dermed den direkte adgang til det oversøiske marked via København, så vil det i hvert fald for vores erhverv, turismen, være et hårdt slag.

- Vi vil nok formode at vi så mister 75 procent af de turister som i øjeblikket kommer til Sydgrønland, fordi de kommer via København. Så vi er selvfølgelig meget spændte på at se hvilken beslutning der bliver taget, fordi vi mange gange har bedt om, at der bliver lavet nogle planer snart. Denne diskussion har gået for sig i så lang tid, at folk har svært ved at planlægge hvilke investeringer de tør lave i turisterhvervet, for så længe det er uafklaret med lufthavnssituationen, så er der ingen der tør investere de rigtig store penge i sydgrønlandsk turisme, slutter Tina Jensen.

Forslaget omkring regionallandingsbanen i Qaqortoq bliver førstebehandlet i landstinget i morgen.

Tags